AI (SEO) obsah

Váš pomocník při tvorbě textů k produktům. Tato funkce umožňuje hromadné generování AI obsahu na základě vstupních dat z vašeho e-shopu.

AI texty

Efektivita je klíčová

Dostali jste od dodavatele jen strohá data a texty? Nejsou vaše názvy a texty optimalizované pro SEO?
Zapojte AI copywritera. Je to jako mít sto vlastních kreativců. Na základě vstupních dat z e-shopu vám za chvilku hromadně vygeneruje texty k vašim produktům. Získáte bohaté a SEO optimalizované názvy a popisy, rovnou zformátované do hezké podoby.

Realtime Analytics Icon - Techflow X Webflow Template

Přehledný dashboard

V každém okamžiku víte, které produkty máte připravené pomocí AI nebo které následně kontroloval a upravil váš lidský copywriter.

User Journey Icon - Techflow X Webflow Template

Prioritizujte

Rychlost vám zajistí možnost hromadné úpravy textů. Prioritizujte následnou kontrolu a úpravu vašimi lidmi.

Funnel Optimization Icon - Techflow X Webflow Template

Manuální úprava

AI dokáže texty předpřipravit v obdivuhodné kvalitě. Pamatujte ale, že AI je dobrý sluha, kterého je potřeba kontrolovat.

Automatizace

Automatická tvorba textů

Otextovat všechny produkty zabírá spoustu času. Dodavatelé často poskytují jen strohé texty a e-shop musí vynaložit spoustu času a nákladů, aby texty dostal do čtivější podoby. AI dokáže hromadně vytvořit velké množství popisů, ale hlavně je rovnou automaticky optimalizuje pro SEO. Texty si můžete následně nechat zkontrolovat a upravovat dle vašich priorit. Díky kvalitní AI přípravě ale dokážete být daleko efektivnější a rychlejší.

Automated Reports Icon - Techflow X Webflow Template

Prompt engineering

Není zadávání promptů pro AI vaší silnou stránkou? Obraťte se na nás. Naši specialisté vám pomohu s nastavením ideálního zadání pro co nejlepší výsledky vašich textů s ohledem na zdrojová data.

Transparency Icon - Techflow X Webflow Template

Speciální texty pro marketplace

LOCO dokáže generovat speciální texty (názvy a popisy) přímo optimalizované pro jednotlivé marketplace platformy, jako je Amazon nebo eBay.

Advanced Charts Icon - Techflow X Webflow Template

Úspora nákladů

LOCO takto hromadně předpřipraví jakýkoli počet textů. Ušetříte tak spoustu nákladů na manuální přípravu textů interními zaměstnanci.

Vyzkoušejte LOCO.
Ohodnotíme kvalitu obsahu pro vašich TOP 50 produktů ZDARMA.