Apr 29, 2024

Lokalizace v e-commerce: Jak expandovat a lokalizovat e-shop

V dnešní globalizované digitální ekonomice je lokalizace klíčovým faktorem pro úspěch e-shopu v zahraničí. Nabídnout kvalitní obsah ve více jazycích a přizpůsobit ho správně místním trhům je zásadní pro konverzi a uživatelský zážitek zákazníků.

Lokalizace v e-commerce: Jak expandovat a lokalizovat e-shop

Co je lokalizace v e-commerce?

Lokalizace v e-commerce znamená adaptaci obsahu a funkcionalit e-shopu na místní jazyk a kulturu cílového trhu. To zahrnuje např. překlad textů, ceny v místní měně, zohlednění místních zvyklostí a preferencí zákazníků.

Proč je důležité mít lokalizovaný e-shop?

Lokalizovaný e-shop poskytuje mnoho výhod jak pro zákazníky, tak i pro prodejce. Zákazníci mají možnost nakupovat ve svém mateřském jazyce a v místní měně, což vytváří důvěru a pohodlí. Pokud si mohou vybrat platební metody a způsoby doručení tak, jak jsou zvyklí u jiných lokálních e-shopů, snadněji se odhodlají k nákupu. Pro prodejce to znamená rozšíření tržního potenciálu, zvýšení konkurenceschopnosti a celkově méně objednávek, které zůstanou nedokončené v online nákupním košíku.

💡65 % zákazníků preferuje nakupovat na e-shopech, které jsou v jejich mateřském jazyce.

Benefity lokalizace

 • Zlepšený uživatelský zážitek. Poskytnutí obsahu v jazyce a formátu přizpůsobeném lokálnímu trhu a preferencí zákazníků zvyšuje jejich spokojenost a pohodlí při nákupu.
 • Zvýšená důvěryhodnost. Komunikace v mateřském jazyce zákazníků a nabídnutí srozumitelných informací vytváří dojem důvěry a profesionalismu.
 • Rozšíření tržního potenciálu. Lokalizace obsahu umožňuje e-shopům oslovit nové zákaznické segmenty a expandovat na nové trhy, což může vést ke zvýšení prodeje a tržeb.
 • Snížení míry opuštěných nákupů. Když vám zákazníci rozumí, je pravděpodobnější, že u vás nakoupí.
 • Zlepšení SEO. Lokalizovaný obsah pomůže zlepšit pozici vašeho e-shopu ve výsledcích vyhledávání.
 • Lepší komunikace a marketing. Lokalizovaný obsah umožňuje nastavovat cílené marketingové kampaně a komunikovat s cílovým publikem efektivněji.
 • Přizpůsobení nabídky a obsahu. Lokalizovaný obsah obsahuje místně relevantní produkty, akce a informace, což zvyšuje šance na úspěch na daném trhu.
 • Konkurenční výhoda. E-shopy s lokalizovaným obsahem lépe odolávají konkurenci na mezinárodním trhů a snadněji si udržují loajalitu zákazníků.
💡73 % kupujících preferuje si přečíst zákaznické recenze vybraného produktu ve svém jazyce.

Co předchází lokalizaci?

Než se rozhodnete lokalizovat, přemýšlejte a plánujte. Mějte jasno v základní businessových otázkách svého podnikání, vypracujte si plán a držte se ho. Úspěšné a efektivní lokalizaci předchází zodpovězení řady dotazů z deseti základních oblastí:

 1. Stanovení cílových trhů: Na jaký trh nebo jaké trhy se chcete zaměřit a expandovat? Jakými jazyky se tam mluví? Jaké jsou kulturní zvyklosti a preference?
 2. Analýza konkurence: Kdo je vaše konkurence na vybraném trhu? Čím se odlišuje? Jaké strategie používá? Jaký je její obsah, produkty, komunikace?
 3. Výběr vhodných jazyků: Jaký jazyk slouží na vámi vybraném trhu jako preferovaný? Umíte do něj lokalizovat? Je to logické rozhodnutí?
 4. Příprava obsahu: Připravili jste si obsahový plán lokalizace? Jak bude vypadat lokalizovaný obsah? Jaký bude produktový obsah? Co obchodní podmínky, FAQ a statické části webu?
 5. Optimalizace technických aspektů: Zkontrolovali jste, zda je váš e-shop technicky připravený na lokalizaci? Nabízí vámi vybraný poskytoval e-shopové platformy funkce, které plánujete používat, např. možnost výběru více jazyků či podporu cizích měn?
 6. Plánování rozpočtu: Jaký máte na lokalizaci rozpočet? Zahrnuli jste do něj lokalizační náklady, softwarové nástroje, personální náklady atd.? Počítáte s finanční rezervou?
 7. Výběr lokalizačních nástrojů: Nástroje pro lokalizaci vám výrazně usnadní práci. Víte, jaké nástroje máte k dispozici? Jedním z chytrých nástrojů je i lokalizační platforma LOCO.
 8. Časová náročnost: Jakou předpokládáte časovou náročnost lokalizace celého e-shopu? Jaký bude váš time management jednotlivých kroků? Zohledňujete časové hledisko ve svém businessovém plánu dostatečně, resp. raději s rezervou?
 9. Testování a validace: Počítáte s časem na testování a validaci lokalizovaného e-shopu před oficiálním spuštěním? Plánujete uskutečnit několik fiktivních nákupů pro ověření, že vše funguje tak, jak očekáváte?
 10. Zajištění podpory: Dokážete zajistit kvalitní zákaznickou podporu pro lokální nakupující? Víte, jak s nimi komunikovat? Jak řešit dotazy a případné problémy?

Strategie e-commerce lokalizace

Pokud se chystáte lokalizovat e-shop, měla by vaše strategie obsahovat přizpůsobení těchto aspektů vybranému trhu a lokálním zvyklostem:

 • Doména. Lokální doména působí důvěryhodněji. Využít můžete přidání kódu národní domény nejvyššího řádu (z business.com bude na anglickém trhu business.co.uk), vytvoření subdomény (uk.business.com) nebo řešení lokalizovaného webu formou podsložky na hlavním webu (business.com/uk/).
 • Měna. Lokalizované weby zobrazují ceny v místní měně. Zákazník tak získá jasně srozumitelnou zprávu o ceně, aniž by ji musel jakkoliv převádět či přepočítávat.
 • Cenotvorba. Na jedné straně je pochopitelné, že vstupujete na nové trhy, abyste navýšili své zisky z prodeje. Na druhé straně je potřeba v cenotvorbě nabízených produktů zohledit cenovou hladinu obdobných produktů na daném trhu, abyste cenu jednoduše příliš nepřestřelili.
 • Platební metody. Zákazníci na konkrétních trzích mají své oblíbené platební metody, které je přesvědčí k nákupu. Doporučujeme se jich držet.
 • Způsoby doručení. Opět souvisí s oblibou a pohodlností vašich budoucích klientů. Pokud jim chcete navyklý komfort dopřát, vyhledejte si, které způsoby doručení preferují a zařaďte je na svůj lokalizovaný e-shop.
 • Obrázky. Produktové obrázky přitahují pozornost. Zároveň chtě nechtě odrážejí kulturní zvyklosti a standardy, které mohou ovlivnit to, jak je zákazníci přijímají. Zaměřte se na to, aby vaše produktové fotografie opravdu odpovídaly lokálnímu trhu.
 • Popis produktů. Když opustíme od jazykové správnosti, která je samozřejmá, myslete i na to, aby potenciální klienti popisu vašeho produktu rozuměli i po obsahové stránce. Volte taková slova a slovní obraty, která jim to umožní.
 • Zákaznická podpora. Na zákaznické podpoře musí pracovat lidé, kterým budou lokální zákazníci rozumět. Ale počkat, musí to být lidé? Zvažte zavedení AI chatbotů.
⚠️ Pozor, lokalizace neznamená doslovný překlad webu.

Jazyk a překlad jsou zásadní

Nejdůležitějším bodem, který výše zmíněné doplňuje, je jazyková správnost při překladu a lokalizaci webu. Chyby, překlepy a nesrozumitelná slovní spojení vaše zákazníky spolehlivě odradí. Zároveň i sami sobě podkopáváte nohy, protože snižujete důvěryhodnost vlastního brandu. Jen na webu bez chyb můžete dále stavět.

LOCO jako PIM pro lokalizaci

Úspěšně lokalizovat e-shop není jen tak, to ale neznamená, že to je nemožné. Celý proces si můžete velmi ulehčit výběrem vhodných nástrojů, které k lokalizaci využijete. Pro obsah k produktům se jako ideální jeví programy a aplikace na bázi PIM (Product Information Management), kde dokážete z jednoho místa souběžně řídit různé dílčí kroky celého procesu. Nástrojem pro chytrou lokalizaci vašich produktů je i LOCO – platforma využívající kombinaci know how AI a lidské kontroly.

💡 Až 90 % zákazníků online nakoupí jen tam, kde cítí, že jim rozumíte.

Pokud na e-shopu nabízíte desítky produktů, vyplatí se vám použít k lokalizaci nástroj, který je umí lokalizovat hromadně. Aplikace LOCO je intuitivní a vyvinutá přesně pro potřeby podnikání v e-commerce. Funguje na jednoduchém principu: Svůj e-shop propojíte s LOCO, nahrajete produkty, vyberete si cílový jazyk, upřesníte další parametry a necháte vybrané produkty automaticky lokalizovat.

Díky využití technologií profesionálních CAT překladatelských nástrojů nezískáte jen automatický překlad jako třeba z Google Translate či DeepL. Získáte kvalitní překlad, který čerpá z vaší vlastní databáze (doslova mluví vaším jazykem a drží váš styl komunikace) a zároveň je obohacen o principy SEO optimalizace. Navíc ho můžete nechat finálně zkontrolovat AI a případně doupravit lidským překladatelem (poptávku si zadáte přímo v aplikaci).

💡Díky LOCO ušetříte až 70 % lokalizačních nákladů.

Úspěšná lokalizace produktu

Na e-shopu prodáváte produkty, minimálně ty nejoblíbenější proto musejí mít 100% obsah. Cílem správně lokalizovaného produktu je, aby ho lokální kupující našel, vzbudil v něm zájem a koupil si ho. Jak měřit úspěšnost lokalizace produktu? Mějte na paměti tato čtyři kritéria: objevitelnost, konverze, spokojenost a počet vratek. Úspěšná lokalizace znamená, že:

 • vaši zákazníci jednoduše naleznou vaše produkty na lokálním trhu,
 • dojde ke zvýšení míry konverzí na vašem e-shopu (např. tím, že kupující reálně dokončí svou objednávku),
 • vaši zákazníci budou spokojeni se svými objednávkami, budou nakupovat opakovaně a oblíbí si váš brand,
 • se vám vrací stále méně prodaného zboží ve vratkách.

Co usnadňuje vyhledávání produktů na mezinárodních trzích?

Jazykově správně lokalizované stránky vám ještě nezaručí, že budete i úspěšní prodejci. Odpovědí na otázku v nadpisu je proto marketingová strategie. Musíte myslet jako potenciální nakupující, ne jako slovník. Zjistěte si, jak vaše cílová skupina běžně označuje produkty, které nabízíte. Pokud si chce např. Němec koupit nový telefon, málokdy vyhledává gramaticky korektní „das Handy“. Častěji googlí např. Android, iPhone nebo smartphone.

💡Chcete-li na zahraničním trhu dosáhnout co nejlepších výsledků, je zásadně důležité, aby byl váš e-shop plně lokalizovaný. Lokalizace spočívá v překonání překážek pro kupujícího, aby byl nákup co nejjednodušší.

Lokalizace na marketplaces

Jestliže vstupujete na zahraniční marketplaces, výrazně vám mohou pomoci přednastavené filtry, pod kterými si lidé vyhledávají zboží, které je zajímá. Berte do úvahu reálné vyhledávání zákazníků, vypracujte si analýzy a pracujte s nimi při tvorbě názvů a popisků vašich produktů. Vhodným pomocníkem jsou i analýzy klíčových slov, která odpovídají vaší nabídce a zaměření e-shopu. Podpoříte tím SEO a vyhledávače vás budou mít zas o něco raději.

Pokud se při lokalizaci rozhodnete pro LOCO, zajistíte si kvalitní překlad obohacený o SEO. Dokážeme vám pomoct s analýzou cílového trhu a produkty lokalizovat takovým způsobem, abyste byli ve vyhledávání vidět. Zároveň známe specifika zahraničních marketplaces. S LOCO můžete bez obav vstoupit na Amazon či eBay a při lokalizaci si vygenerovat speciální optimalizované popisy právě pro tyto platformy.

Myslete i na překlad statických částí webu

LOCO mé své hlavní využití při lokalizaci produktů. Myslete na to, že při lokalizaci e-shopu je třeba jazykově přizpůsobit i neměnné části webu (obchodní podmínky, navigační lišty, všechny doplňkové texty ad.). Tyto texty potřebujete přeložit jen jednou na začátku, ale zato kvalitně, proto se vyplatí oslovit profesionálního překladatele.

Lokalizujte na pár kliků

V dnešní době nemusíte být naštěstí vývojáři či e-commerce mágové, abyste zvládli lokalizovat svůj e-shop. Se správnými nástroji, za využití automatizace a AI to zvládnete na pár kliků. Je pravděpodobné, že o váš produkt se zajímají desítky, stovky či tisíce zahraničních zákazníků. Jde jen o to, abyste jim pomohli ho objevit. Díky správně lokalizovaným stránkám to dokážete. A za pomoci LOCO to dokážete rychleji a jednodušeji, než byste si kdy pomysleli.

💡Plná automatizace a export přímo do e-shopu. To je LOCO.

Zaujala vás aplikace LOCO? Napište nám na loco@expan.do nebo se registrujte na našem webu a vyzkoušejte si demo verzi zdarma. Všechny vychytávky LOCO si zkusíte na 50 produktech zcela bezplatně.