Vývoj
May 1, 2024

Novinka ONE CHECK PAGE: Ještě jednodušší a efektivnější správa lokalizace

Lokalizace produktového obsahu může být náročná, zejména pokud spravujete e-shop v několika jazykových verzích. Abychom vám tento proces co nejvíce usnadnili, vytvořili jsme ONE CHECK PAGE — rozhraní, které zjednodušuje kontrolu a správu lokalizovaného obsahu přímo na jedné stránce v prostředí aplikace LOCO.

Novinka ONE CHECK PAGE: Ještě jednodušší a efektivnější správa lokalizace

Kde ONE CHECK PAGE najdete?

Stránku ONE CHECK PAGE najdete ve vaší administraci LOCO. Stačí kliknout na sekci Produkty a zvolit Kontrola lokalizace.

Ve výchozím nastavení máte k dispozici seznam všech produktů, kategorií i parametrů, které vyžadují vaši pozornost.

Jak ONE CHECK PAGEfunguje?

ONE CHECK PAGE poskytuje centralizovaný seznam produktů, kategorií a parametrů, které potřebují být zkontrolovány nebo upraveny. Můžete proto snadno provádět úpravy přímo v tomto seznamu, čímž šetří čas, který byste jinak strávili navigací mezi různými stránkami.

1. Jednodušší správa produktů

ONE CHECK PAGE umožňuje detailní kontrolu a úpravy. U každého produktu lze zkontrolovat a upravit překlady názvu, popisu, rozšiřujícího popisu a krátkého popisu. Díky odkazu Detail produktu máte přístup k náhledu a hodnocení produktu, které zobrazuje stav překladu, schválení a exportu. Hodnocení pomáhá identifikovat potřebné korekce.

Úpravy lze provádět buď jako fráze, kde vidíte i frekvenci výskytu fráze, nebo jako kompletní texty. Při úpravě celých textů je možné použít HTML formátování, které musí být před schválením uloženo.

Tyto nástroje poskytují flexibilitu při správě lokalizovaného obsahu, což zvyšuje efektivitu a udržuje kvalitu v rámci různých jazykových verzí.

V sekci pro produkty na ONE CHECK PAGEje také možnost přepínání mezi zobrazením frázových úprav a editací celých textů. Pokud preferujete upravit popisy jako celé texty, můžete snadno přepnout zobrazení pomocí tlačítka Upravit celý text, které se nachází v pravém horním rohu produktové karty. Toto tlačítko vám umožní pracovat s textem v širším kontextu, což je ideální pro komplexnější úpravy a formátování obsahu.

Při práci s celým textem v rozhraní ONE CHECK PAGE je důležité, že každou provedenou změnu musíte nejprve před jejím schválením ULOŽIT. Kromě toho nabízí systém možnost použití HTML značek pro formátování vašeho textu, což vám umožní přizpůsobit vzhled obsahu přesně podle vašich potřeb.

2. Efektivnější lokalizace kategorií

Rozhraní pro kategorie v rámci ONE CHECK PAGE funguje podobně jako u produktů. Hlavní rozdíl spočívá v typech dat, které lze v kategoriích kontrolovat a editovat. Proces kontroly a úprav je pak totožný s tím, jakým způsobem probíhá u produktů, což zajišťuje konzistentnost práce napříč celou platformou.

3. Kontrola všech parametrů

V sekci parametrů v rámci ONE CHECK PAGE můžete kontrolovat a upravovat překlady názvů a hodnot jednotlivých parametrů produktů. Tato funkce umožňuje udržet konzistenci a přesnost informací napříč různými jazykovými verzemi.

4. Konzistentní lokalizace URL adres

Pro hromadnou úpravu URL adres v popisech je vhodné používat záložku URL adresy. Zde uvidíte počet opakovaní konkrétních URL a v editačním poli můžete upravit odkaz pro specifický jazyk. Veškeré změny poté potvrďte kliknutím na tlačítko Nahradit.

Snadnější proces schvalování lokalizace

Nejprve si v menu zvolte jazyk, ve kterém budete kontrolovat produkty. Pokud chcete upravit překlad, klikněte na frázi a rozhodněte, zda se změna uloží pouze pro konkrétní produkt nebo pro všechny výskyty fráze, minulé i budoucí. Typ úpravy fráze nebo slova nastavíte při editaci. Pro potvrzení změn stiskněte tlačítko Odeslat.

Kontrolovat lze pouze produkty, kategorie a parametry, které jsou lokalizované alespoň do jednoho jazyka

Schválení produktu

Máte dvě možnosti, jak schválit produkt jako zkontrolovaný:

1. Schválení produktu bez uzamknutí proti přepisu

Pokud nezatrhnete možnost Uzamknout změny proti přepisu, produkt se schválí a případné budoucí změny na zdroji se projeví i na schváleném produktu.

⚠️ U tohoto typu schválení se mohou přepsat vaše uložené změny při dalších aktualizacích z importního připojení.

2. Schválení produktu s uzamknutím proti přepisu

Pokud zatrhnete možnost Uzamknout změny proti přepisu, produkt bude schválen a další změny na zdroji nebudou na tento produkt aplikovány, což znamená, že vaše úpravy zůstanou zachovány bez ohledu na aktualizace zdroje.

⚠️ U tohoto typu schválení se nepřepíšou vaše uložené změny při dalších aktualizacích z importního připojení.

Schválené produkty se po potvrzení automaticky skryjí ze seznamu. Pro jejich opětovné zobrazení můžete použít filtr. Kromě toho můžete také filtrovat a řadit produkty, které plánujete schvalovat, podle vašich preferencí. Toto nastavení vám umožní efektivně spravovat proces schvalování.

Klíčové funkce ONE CHECK PAGE

  • Kontrola a uzamčení produktů: Po schválení produktu můžete vybrat, zda chcete produkt uzamknout proti dalším změnám, což je ideální pro udržení konzistence a kvality překladů při budoucích aktualizacích.
  • Snadná editace: Přepínejte mezi editací frází a celých textů jedním kliknutím, usnadněte si práci s texty a detailně úpravujte dle potřeby.
  • Integrace HTML: Pro pokročilé formátování můžete využít HTML značky při editaci celých textů, což je zvláště užitečné pro e-shopy, které chtějí zachovat specifický vzhled a styl svých produktových popisů.

Funkce ONE CHECK PAGE nejen zjednodušuje procesy a zvyšuje produktivitu, ale také pomáhá udržet vysokou kvalitu obsahu vašeho e-shopu. Tím, že můžete efektivně spravovat lokalizaci a zároveň snadno implementovat změny, zvyšujete celkovou spokojenost vašich zákazníků a zlepšujete SEO vaší stránky díky konzistentně přeloženému (lokalizovanému) obsahu.

Vyzkoušejte ONE CHECK PAGE a uvidíte, jak může zjednodušení kontroly lokalizace pozitivně ovlivnit správu vašeho e-commerce obsahu. S LOCO jste vždy o krok napřed efektivní lokalizaci vašeho obsahu na mezinárodních trzích.