Produkt
Apr 29, 2024

Budoucnost AI v lokalizaci v e‑commerce. Na co se dle Petra Sedláčka připravit?

V dynamickém světě e-commerce je lokalizace klíčem k mezinárodnímu úspěchu. Umělá inteligence (AI) se stává základním kamenem lokalizačních procesů a mění tento trh poměrně radikálně. Najednou se totiž stává dostupnějším pro širokou škálu uživatelů. V oblasti e-commerce začíná být trendem a do budoucna bude hlavním směrem obsah nejen překládat, ale lokalizovat jej tak, aby rezonoval s různorodými globálními publiky. V tomto článku se zaměříme na budoucnost lokalizace tak, jak ji vidí Petr Sedláček, co-founder LOCO. Jak podle něj může e-commerce využívat AI a data pro efektivnější expanzi na globální trhy?

Budoucnost AI v lokalizaci v e‑commerce. Na co se dle Petra Sedláčka připravit?

Překlad vs. lokalizace

Zatímco překlad je jazyková konverze obsahu z jednoho jazyka do druhého, v případě lokalizace mluvíme o hlubším přizpůsobení obsahuod jazykových nuancí po kulturní a sociální aspekty. Toto přizpůsobení zajišťuje, že obsah nejen komunikuje, ale i rezonuje s cílovým publikem. Pokud máte dobře lokalizovaný e-shop, nestane se vám, že na anglosaských trzích nabízíte zboží v českých měrných jednotkách (bez možnosti převodu). „Navíc SEO pravidla a strategie se pro různé trhy můžou měnit, ale s AI s tím dokážete rovnou počítat,“ dodává Sedláček.

AI v lokalizaci automaticky počítá s měnícími se SEO pravidly a rozdílnými strategiemi pro konkrétní trhy.

Dopad AI na lokalizaci: možnost hodnocení překladu

„V posledních letech se dějí opravdu revoluční změny, které přinesly technologie umělé inteligence (AI), zejména v oblasti automatického překladu. Co bylo kdysi považováno za nepraktický sen, se dnes díky AI překladu stává realitou. Hranice jazyků jsou překonávány s působivou lehkostí a brány globálního trhu se otevírají pro značky a podniky všech velikostí. Díky pokročilým algoritmům a hlubokému učení AI nejen zvyšuje rychlost a přesnost překladů, ale také umožňuje zachytit nuance a kontextové významy, které jsou pro autentickou komunikaci klíčové,” popisuje Sedláček.  

Za stěžejní považuje vstup AI na pole hodnocení kvality překladu: „Základní otázkou zůstává, kde je automatický překlad dobrý a kde ne. I tady se v poslední době udál zásadní pokrok, protože AI vstoupila do hodnocení kvality automatického překladu. AI tak nyní umožňuje nejen efektivní kontrolu a korekce překladu, ale také poskytuje nástroje pro hodnocení kvality. Tím výrazně usnadňuje práci s překlady, jelikož AI dokáže identifikovat potenciální problémy a navrhnout vylepšení. E-commerce platformy tak mohou snadno překládat svůj obsah do mnoha jazyků, přičemž zachovávají původní tón textu a stylové jemnosti. V éře globalizace, kdy konkurence nikdy nespí, se tak kvalita a efektivita automatického překladu, podpořené AI, stávají neocenitelnými nástroji pro každého, kdo chce uspět na mezinárodním e-commerce trhu,“ vysvětluje.

AI vstoupila do hodnocení kvality automatického překladu a umožňuje kontrolu a korekci překladu.

Prioritizace zdrojů

Znáte Paretův princip? Zjednodušeně jde o pravidlo 80/20. Vilfredo Pareto, italský ekonom, zformuloval, že podle něj pramení 80 % důsledků z 20 % příčin. V praxi tím myslel, že např. 80 % zisku pochází jen z 20 % produktů. V e-commerce můžeme toto malé spektrum příčin stáhnout k efektivnější alokaci zdrojů. Pokud úspěšně lokalizujete top produkty, které generují většinu prodeje, umožní vám to soustředit se na produkty s největším potenciálem pro globální trhy. Zdroje tak vynakládáte efektivně a cíleně na místech, kde generují zisk.

Datově řízení přístup pomáhá při rozhodování

AI vám dnes dokáže uvolit ruce a vy se můžete soustředit na oblasti, které si vaši pozornost i nadále zaslouží. Cílem je pracovat maximálně efektivně. Pokud při rozhodování využíváte data získaná AI, nehledáte jehlu v kupce sena, ale soustředíte se na specifické oblasti, které vyžadují zlepšení. Umělá inteligence dokáže generovat cenná data např. o kvalitě překladů, se kterými pracujeme při procesu lokalizace. E-shopy tak mohou zaměřit lidské zdroje např. na konkrétní místa vyžadující manuální opravy v textacích.

AI dále pomáhá e-shopům lépe pochopit vzorce poptávky a efektivněji spravovat zásoby. Dokáže vyhodnotit chování zákazníků a poradit strategie, jak s ním nakládat. Tato technologie také umožňuje e-shopům predikovat trendy a reagovat na měnící se potřeby zákazníků.

Role AI na globálním e-commerce trhu

Na globálním e-commerce trhu AI usnadňuje překonávání složitostí mezinárodního obchodu. Účinné lokalizační strategie, poháněné AI, pomáhají e-shopům přizpůsobit se různým měnovým, logistickým a kulturním podmínkám na různých trzích. Role AI je v tomto směru stále rostoucí a klíčová. Poskytuje nám důležité informace vedoucí např. také ke správnému zacílení marketingových kampaní nebo nastavení cenové politiky na základě analýzy cenové konkurence. AI výrazně napomáhá otevírat e-shopům nové možnosti, i proto začínají ve velkém expandovat. „Navíc se ukazuje, že e-shopy opatrně nevstupují jen na jeden trh, ale hned podnikají na pěti a více zahraničních trzích. Celá e-commerce sféra se velmi rychle globalizuje. Tomuto trendu napomáhají i velké, uživatelsky jednoduché platformy jako Shopify apod.“ shrnuje Sedláček.

V éře globalizace běžně vstupují e-shopy díky AI rovnou na pět a více zahraničních trhů.

Trendy v AI a lokalizaci

Jaké trendy v lokalizaci můžeme v případě AI očekávat? Zdá se, že AI bude i nadále nabízet pokročilé nástroje pro lokalizaci, což umožní e-shopům ještě lépe přizpůsobit své produkty a služby pro globální trhy. Tato oblast skýtá obrovský potenciál, který se každým dnem rozvíjí. A jaká oblast vývoje zaujala Petra Sedláčka? Zajímavý je např. trend využití umělé inteligence (AI) pro analýzu hodnocení produktů z e-shopů. Otevírá tak nové horizonty v optimalizaci popisů produktů. AI nástroje dokážou procházet tisíce recenzí a hodnocení od zákazníků, identifikovat klíčová slova a témata, která jsou pro ně důležitá, a odhalit tak silné i slabé stránky produktů. Tento proces umožňuje nejen rychlou reakci na připomínky zákazníků, ale také přizpůsobení popisů produktů tak, aby lépe reflektovaly potřeby a přání cílové skupiny. Výsledkem je zvýšení relevance a přitažlivosti produktů, což vede k lepší uživatelské zkušenosti a potenciálně k vyšším prodejům.“

Jedním z trendů je využití AI pro analýzu hodnocení produktů na e-shopu.

AI nabízí e-shopařům pomocnou ruku

Automatizace a AI umožňují e-shopům zaměřit se na ty části lokalizačního procesu, kde je lidský zásah nejvíce potřebný. Tímto způsobem mohou lidé věnovat svůj čas a dovednosti rozdílným aktivitám, které buď vyžadují zvláštní pozornost, nebo mohou poskytnout e-shopu zásadní náskok před konkurencí. Tento přístup nejenže zvyšuje kvalitu lokalizace, ale také efektivně využívá lidské zdroje pro strategické úkoly, které AI nemůže plně pokrýt.

S pomocí AI se tak e-commerce podnikání stává dynamičtějším a více orientovaným na zákazníka, což je v dnešní konkurenční době klíčem k úspěchu. I přesto je důležité mít na paměti, že umělá inteligence stále není neomylná. Při využívání AI zůstává nezbytný lidský zásah, minimálně ve formě kontroly, hlavně v klíčových oblastech, jako jsou právní dokumenty či komunikovaný marketingový obsah. Tyto oblasti vyžadují hlubší pochopení lokálního kontextu, který AI nemusí plně zachytit.

Vize LOCO

V LOCO neustále inovujeme a rozšiřujeme možnosti naší platformy. LOCO je v podstatě PIM pro lokalizaci produktů, který umožňuje e-shopům efektivně lokalizovat produkty a služby pro různé trhy. LOCO vás chytře provede lokalizací a ukáže vám, kde ušetřit až 70 % nákladů. V každém kroku budete vědět, jak si vedete, které produkty jsou již lokalizované a které je potřeba ručně doladit. Samozřejmostí je jejich optimalizace pro SEO či generování speciálních popisků pro zahraniční marketplaces. Finální automatizace exportu zajistí nahrání hotových produktů zpět na e-shop na pár kliků. Potřebujete pomoc s expanzí nebo vyladěním vašeho stávajícího procesu? Napište nám na loco@expan.do. Pro prvních 50 produktů si LOCO vyzkoušíte zdarma.

Kombinace AI a lidského zásahu se stává v lokalizaci klíčovou pro úspěch v mezinárodním e-commerce prostředí. Efektivní využití těchto technologií a zdrojů umožňuje e-shopům nejen šetřit čas a náklady, ale také získat konkurenční výhodu na globálním trhu. Buďte o krok napřed a udávejte s námi směr, buďte LOCO.